• Manuele therapie: met zeer zachte druk en respectvolle, niet manipulatieve beweging van de handen op het lichaam, volgen wij de interne, lichaamseigen beweging tot in de diepste weefsels. Hierdoor kunnen blokkades oplossen;

Deze kan aangevuld worden met…

  • Sensoriële beweging: dit zijn zachte globale lichaamsbewegingen, uitgevoerd in een ontspannen traagheid. Ze laten je toe, een direct en bewust contact met je lichaam aan te gaan. De uitwerking van de manuele therapie wordt hierdoor versterkt;
  • Introspectie: dit is een uitnodiging om aandachtig naar jezelf te luisteren; het voelen van die interne beweging in rust, brengt ons uit de dagelijkse patronen en terug in contact met onszelf. Het creëert ruimte en stilte, meer stabiliteit en evenwicht;
  • Het gesprek: als de persoon er klaar voor is, kan er na de behandeling, een uitwisseling ontstaan over de opgedane ervaringen tijdens het in contact zijn met de interne beweging. De nieuwe ervaringen die hierdoor zijn verkregen, kunnen de persoon soms diep raken en  hem zo aanzetten tot nieuwe gedrags-patronen.
    Danis Bois heeft dit systeem zover ontwikkeld dat het de basis van een transformatieproces vormt, waarbij het denken verandert via het waarnemen. Dit systeem heeft hij ‘perceptieve pedagogie’ genoemd. Hierbij vormt dus de waarneming van de interne beweging, de basis voor persoonlijke verandering. Deze methode is toepasbaar in talloze situaties, van de bevrijding van fysieke pijn en spanning, tot het oplossen van psycho-emotionele problemen in een persoonlijk transformatie proces.
  • De therapie kan nog ondersteund worden met emocons . Dit zijn planten- en kruidenextracten die op psycho-emotioneel vlak ondersteunend kunnen zijn.
  • Voedingsadvies